Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2021-01-14 22:30 Willem II - FC Groningen 4.4 1.91 3.8
2021-01-14 22:00 Willem II - FC Groningen 3.3 2.74 2.98
2021-01-14 21:30 Willem II - FC Groningen 2.98 3.2 2.74
2021-01-14 21:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.65 2.4
2021-01-14 20:30 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.42
2021-01-14 20:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.6 2.4
2021-01-14 19:30 Willem II - FC Groningen 3.25 3.55 2.4
2021-01-14 19:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.6 2.4
2021-01-14 18:30 Willem II - FC Groningen 3.3 3.55 2.38
2021-01-14 18:00 Willem II - FC Groningen 3.35 3.6 2.32
2021-01-14 17:30 Willem II - FC Groningen 3.5 3.65 2.24
2021-01-14 17:00 Willem II - FC Groningen 3.6 3.6 2.22
2021-01-14 16:30 Willem II - FC Groningen 3.5 3.6 2.26
2021-01-14 16:00 Willem II - FC Groningen 3.5 3.6 2.26
2021-01-14 15:30 Willem II - FC Groningen 3.5 3.55 2.26
2021-01-14 15:00 Willem II - FC Groningen 3.45 3.6 2.3
2021-01-14 14:30 Willem II - FC Groningen 3.45 3.55 2.3
2021-01-14 14:00 Willem II - FC Groningen 3.45 3.6 2.3
2021-01-14 13:30 Willem II - FC Groningen 3.5 3.55 2.3
2021-01-14 13:00 Willem II - FC Groningen 3.45 3.55 2.3
2021-01-14 12:30 Willem II - FC Groningen 3.35 3.55 2.32
2021-01-14 12:00 Willem II - FC Groningen 3.4 3.6 2.3
2021-01-14 11:30 Willem II - FC Groningen 3.45 3.55 2.28
2021-01-14 11:00 Willem II - FC Groningen 3.45 3.55 2.28
2021-01-14 10:30 Willem II - FC Groningen 3.5 3.55 2.28
2021-01-14 10:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.5 2.42
2021-01-14 09:30 Willem II - FC Groningen 3.25 3.5 2.4
2021-01-14 09:00 Willem II - FC Groningen 3.3 3.55 2.34
2021-01-14 08:30 Willem II - FC Groningen 3.3 3.55 2.36
2021-01-14 08:00 Willem II - FC Groningen 3.3 3.5 2.36
2021-01-14 07:30 Willem II - FC Groningen 3.25 3.5 2.36
2021-01-14 07:02 Willem II - FC Groningen 3.2 3.5 2.36
2021-01-14 06:30 Willem II - FC Groningen 3.2 3.5 2.36
2021-01-14 06:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.38
2021-01-14 05:30 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.38
2021-01-14 05:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.38
2021-01-14 04:30 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.4
2021-01-14 04:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.4
2021-01-14 03:30 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.4
2021-01-14 03:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.4
2021-01-14 02:30 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.4
2021-01-14 02:01 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.4
2021-01-14 01:30 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.4
2021-01-14 01:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.38
2021-01-14 00:30 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.36
2021-01-14 00:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.4
2021-01-13 23:30 Willem II - FC Groningen 3.25 3.55 2.36
2021-01-13 23:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.55 2.36
2021-01-13 22:30 Willem II - FC Groningen 3.25 3.55 2.34
2021-01-13 22:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.6 2.34
2021-01-13 21:30 Willem II - FC Groningen 3.2 3.6 2.36
2021-01-13 21:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.6 2.4
2021-01-13 20:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.6 2.4
2021-01-13 20:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.6 2.4
2021-01-13 19:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.6 2.4
2021-01-13 19:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.6 2.4
2021-01-13 18:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.6 2.4
2021-01-13 18:00 Willem II - FC Groningen 3.2 3.6 2.4
2021-01-13 17:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.4
2021-01-13 17:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.4
2021-01-13 16:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.4
2021-01-13 16:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.4
2021-01-13 15:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.4
2021-01-13 15:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.4
2021-01-13 14:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.4
2021-01-13 14:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.4
2021-01-13 13:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.38
2021-01-13 13:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.38
2021-01-13 12:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.38
2021-01-13 12:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.38
2021-01-13 11:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.38
2021-01-13 11:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.65 2.38
2021-01-13 10:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.55 2.38
2021-01-13 10:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.55 2.38
2021-01-13 09:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.55 2.38
2021-01-13 09:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.55 2.38
2021-01-13 08:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.38
2021-01-13 08:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.38
2021-01-13 07:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.38
2021-01-13 07:02 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.38
2021-01-13 06:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 06:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 05:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 04:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 04:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 03:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 03:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 02:31 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 02:01 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 01:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 01:01 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 00:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-13 00:01 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-12 23:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-12 23:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-12 22:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-12 22:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.36
2021-01-12 21:30 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.36
2021-01-12 21:00 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.36
2021-01-12 20:30 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.36
2021-01-12 20:01 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.42
2021-01-12 19:31 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.42
2021-01-12 19:01 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.42
2021-01-12 18:31 Willem II - FC Groningen 3 3.5 2.42
2021-01-12 18:01 Willem II - FC Groningen 3 3.5 2.42
2021-01-12 17:31 Willem II - FC Groningen 3 3.5 2.42
2021-01-12 17:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.42
2021-01-12 16:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.42
2021-01-12 16:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 15:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 15:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 14:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 14:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 13:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 13:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 12:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 12:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 11:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 11:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 10:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 10:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 09:31 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.4
2021-01-12 09:01 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.4
2021-01-12 08:30 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.4
2021-01-12 08:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.5 2.36
2021-01-12 07:30 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.24
2021-01-12 07:03 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.34
2021-01-12 06:30 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.34
2021-01-12 06:01 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.34
2021-01-12 05:00 Willem II - FC Groningen 3.1 3.5 2.34
2021-01-12 04:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-12 04:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-12 03:31 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-12 03:00 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-12 02:31 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-12 02:01 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-12 01:31 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-12 01:02 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-12 00:31 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-12 00:01 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-11 23:30 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-11 23:01 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-11 22:31 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-11 22:01 Willem II - FC Groningen 3.15 3.5 2.3
2021-01-11 21:31 Willem II - FC Groningen 3.15 3.25 2.3
2021-01-11 21:01 Willem II - FC Groningen 3.15 3.4 2.3
2021-01-11 20:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.3
2021-01-11 20:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.3
2021-01-11 19:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.3
2021-01-11 19:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.3
2021-01-11 18:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.3
2021-01-11 18:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.3
2021-01-11 17:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.3
2021-01-11 17:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.3
2021-01-11 16:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.3
2021-01-11 16:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.36
2021-01-11 15:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.36
2021-01-11 15:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.36
2021-01-11 14:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.36
2021-01-11 14:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.36
2021-01-11 13:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.34
2021-01-11 13:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.34
2021-01-11 12:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.34
2021-01-11 12:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.34
2021-01-11 11:31 Willem II - FC Groningen 1.36 3.4 1.02
2021-01-11 11:01 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.34
2021-01-11 10:31 Willem II - FC Groningen 3.05 3.35 2.34
2021-01-11 10:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 09:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 09:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 08:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 08:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 07:30 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 07:03 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 06:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 06:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 05:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 05:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 04:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 04:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 03:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 03:00 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 02:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 02:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 01:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 01:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 00:30 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-11 00:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-10 23:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.34
2021-01-10 23:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.32
2021-01-10 22:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.32
2021-01-10 22:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.32
2021-01-10 21:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.3
2021-01-10 21:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.3
2021-01-10 20:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.3
2021-01-10 20:01 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.3
2021-01-10 19:31 Willem II - FC Groningen 3 3.4 2.28
2021-01-10 19:01 Willem II - FC Groningen 2.96 3.25 2.26
Links | Copyright © odds-scanner.com 2021 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball