Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2021-01-14 17:30 Botosani - Arges Pitesti 3.4 1.67 8.6
2021-01-14 17:00 Botosani - Arges Pitesti 2.4 2.38 5.8
2021-01-14 16:30 Botosani - Arges Pitesti 2.24 2.82 4.8
2021-01-14 16:00 Botosani - Arges Pitesti 1.73 3.8 6
2021-01-14 15:30 Botosani - Arges Pitesti 1.62 4.1 7
2021-01-14 15:00 Botosani - Arges Pitesti 1.6 4.1 7.4
2021-01-14 14:30 Botosani - Arges Pitesti 1.62 4.1 6.8
2021-01-14 14:00 Botosani - Arges Pitesti 1.61 4.2 6.8
2021-01-14 13:30 Botosani - Arges Pitesti 1.55 4.3 7.6
2021-01-14 13:00 Botosani - Arges Pitesti 1.55 4.4 7.6
2021-01-14 12:30 Botosani - Arges Pitesti 1.55 4.4 7.6
2021-01-14 12:00 Botosani - Arges Pitesti 1.55 4.4 7.6
2021-01-14 11:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.3 7.8
2021-01-14 11:00 Botosani - Arges Pitesti 1.56 4.3 7.2
2021-01-14 10:30 Botosani - Arges Pitesti 1.55 4.3 7.4
2021-01-14 10:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.3 7.8
2021-01-14 09:30 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4.3 7.8
2021-01-14 09:00 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4.3 7.8
2021-01-14 08:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.3 7.6
2021-01-14 08:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.3 7.6
2021-01-14 07:30 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4.2 7.6
2021-01-14 07:02 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4.2 7.6
2021-01-14 06:30 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4.3 7.6
2021-01-14 06:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.2 7.6
2021-01-14 05:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.2 7.6
2021-01-14 05:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.2 7.6
2021-01-14 04:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.2 7.6
2021-01-14 04:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.2 7.6
2021-01-14 03:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.2 7.6
2021-01-14 03:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.2 7.6
2021-01-14 02:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.2 7.6
2021-01-14 02:01 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.2 7.6
2021-01-14 01:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-14 01:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-14 00:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-14 00:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-13 23:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-13 23:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4 7.6
2021-01-13 22:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.8
2021-01-13 22:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-13 21:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-13 21:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-13 20:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-13 20:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-13 19:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.6
2021-01-13 19:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.8
2021-01-13 18:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 3.75 7.8
2021-01-13 18:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 3.8 1.02
2021-01-13 17:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 3.3 1.02
2021-01-13 17:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.8
2021-01-13 16:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.4
2021-01-13 16:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 15:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 15:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 14:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 14:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 13:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 13:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 12:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 12:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 11:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 11:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 10:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 10:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 09:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 09:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 08:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7.2
2021-01-13 08:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 07:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 07:02 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 06:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 06:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 05:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 04:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 04:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 03:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 03:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 02:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 02:01 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 01:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 01:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 00:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-13 00:00 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-12 23:30 Botosani - Arges Pitesti 1.54 4.1 7
2021-01-12 23:00 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4.1 6.4
2021-01-12 22:30 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4.1 6.4
2021-01-12 22:00 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4.1 6.4
2021-01-12 21:30 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4 5.8
2021-01-12 21:00 Botosani - Arges Pitesti 1.53 3.9 5.8
2021-01-12 20:30 Botosani - Arges Pitesti 1.53 3.9 5.4
2021-01-12 20:00 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4 5.8
2021-01-12 19:30 Botosani - Arges Pitesti 1.53 3.85 5.1
2021-01-12 19:00 Botosani - Arges Pitesti 1.53 4.1 5.1
2021-01-12 18:30 Botosani - Arges Pitesti 1.53 3.85 5
2021-01-12 18:00 Botosani - Arges Pitesti 1.53 3.85 5
2021-01-12 17:31 Botosani - Arges Pitesti 1.5 3.9 5.8
2021-01-12 17:01 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 16:31 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 16:01 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 15:31 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 15:01 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 14:31 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 14:01 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 13:31 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 13:01 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 12:31 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 12:01 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.8 5.7
2021-01-12 11:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 11:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 10:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 10:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 09:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 09:01 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.7 1.32
2021-01-12 08:31 Botosani - Arges Pitesti 1.67 1.19 1.32
2021-01-12 08:01 Botosani - Arges Pitesti 1.67 3.7 1.32
2021-01-12 07:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 2.34
2021-01-12 07:03 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 06:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 06:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 05:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 04:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 04:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 03:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 03:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 02:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 02:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 01:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 01:02 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.7 5.5
2021-01-12 00:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-12 00:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 23:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 23:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 22:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 22:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 21:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 21:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 20:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 20:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 19:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 19:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 18:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 18:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 17:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 17:01 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 16:31 Botosani - Arges Pitesti 1.72 3.75 5.5
2021-01-11 16:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 15:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 15:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 14:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 14:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 13:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 13:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 12:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 12:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 11:31 Botosani - Arges Pitesti 1.66 3.7 1.31
2021-01-11 11:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 10:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 10:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 09:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 09:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 08:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 08:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 07:30 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 07:03 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 06:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 06:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 05:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 05:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 04:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 04:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 03:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 03:00 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 02:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 02:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 01:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 01:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 00:30 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-11 00:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 23:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 23:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 22:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 22:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 21:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 21:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 20:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 20:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 19:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 19:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 09:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 09:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 08:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 08:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 07:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 07:03 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 06:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 06:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 05:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 05:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 04:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 04:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 03:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 03:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 02:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 02:02 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 01:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 01:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 00:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-10 00:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-09 23:31 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-09 23:01 Botosani - Arges Pitesti 1.7 3.65 5.1
2021-01-08 23:01 Botosani - Arges Pitesti 1.63 2.3 2.32
Links | Copyright © odds-scanner.com 2021 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball